Planet Fitness

2748 Washtenaw Ave, Ypsilanti, MI 48197
734-390-0139