The Golden Egg

2660 Washtenaw Ave, Ypsilanti, MI 48197
734-434-0100