Tropical Smoothie Cafe

3400 Washtenaw Ave, Ann Arbor, MI 48104
734-418-2333